Příběh klisny Sabiny : 4.část

30. ledna 2009 v 17:19 | Anísek |  Příběhy

Autor: Nikola Ondráčková
E-mail autora: N.i.k.u.s.h.k.a666@seznam.cz
Další příběhy této autorky naleznete na stránkách:
www.pribehy.wbs.cz

Příběh klisny Sabiny

(The Story mare Sabine)

4. část

8. KAPITOLA

Susan byla jako každé sobotní ráno ve stáji a čistila Chasse. Tom musel někam odjet a Jessica ještě nedorazila. Susan to nijak nevadilo. Věnovala se svému koni. Když vyšla před box, do někoho narazila.

"Omlou - áá!" vykřikla, když toho někoho poznala. Byl to Wasper. Susan si myslela, že vidí ducha! V tu chvíli se vrátil Tom. Zíral na Waspera s otevřenými ústy.
"Jdu zaplatit ustájení," řekl ledově Wasper a podíval se na Sabinu. Klisna se při jeho pohledu zatřásla. Proč se toto bezcitné dvounohé stvoření vrátilo, když jí všichni slibovali, že už ji nic zlého nepotká?! Sabina nechápala. Všichni ji zradili. Všichni.
"Máma je doma v kanceláři, běžte za ní," vzpamatoval se Tom. Wasper s pohledem vraha upřeným na svou černou klisnu opouštěl stáj.
"AU! Dávejte trochu - cože? To jste vy?" uslyšeli Tom a Susan Jessicy hlas. Jessica přišla do stáje, oči jí div nevypadly z důlků.
"On se vrátil! Ten debil se vrátil a vrazil do mě!" řekla vystrašeně. Řekla to ale příliš nahlas a Wasper ji slyšel.
"Kdo je u tebe debil?" vykřikl a nebezpečně se k Jessice blížil.
"To nebylo na vás," řekla Jessica rychle.
" A na koho?" zeptal se Wasper.
"To není vaše starost," vložil se do rozhovoru Tom. "A teď běžte zaplatit to ustájení, nebo bude máma řvát!" Wasper po Tomovi sekl pohledem. Ještě jednou se podíval na Jessicu, rozzuřeně se otočil na patě a vydal se za paní Scheelovou.
"Díky, Tome!" zašeptala Jessica a padla Tomovi okolo krku.


"Musíme zachránit Sabinu, určitě ji zase bude chtít týrat!" řekla Susan. Při slově týrat se jí do očí nařinuly slzy.
"Přijde v noci," zašeptal Tom. "Chce přece Sabinu zabít."
"Musíme zavolat policii!" řekla Jessica.
"Nebudou ti věřit, musíme to zvládnout sami. Dneska ji určitě bude ještě bít. Takže ho při tom musíme vyfotit, a pak s tím zajít na policii," zamyslel se Tom.
"NE! To ti nedovolím, Tome! Nemůžeme nechat Sabinu trpět!" vykřikla Susan.
"Je to jediné řešení, pak už se bude mít po zbytek života jako v ráji!" přiklonila se k Tomovi Jessica.
"Ne! Sabinu už nesmí nikdy nikdo mlátit! Slíbila jsem jí to!"
"Nebraň nám v tom, Susi," řekl Tom.
"Dobře. Nebudu vám v tom bránit, ale podporu ode mě taky nečekejte! Aspoň odveďte všechny ostatní do výběhu," řekla zklamaně Susan. Věděla, že je nepřesvědčí. Sabina musí ještě jednou trpět. Ale pak se snad najde člověk, který by se jí ujal a měl ji rád.
"Má tady někdo foťák?" zeptal se Tom o dvě hodiny později.
"Ne," odpověděla Jessica. Susan nereagovala. Zlobila se na Toma a Jessicu. Věděla však, že tohle je jediné řešení.
"Tak já pro něj půjdu domů, vy dvě zatím odveďte koně do výběhu," zamyslel se Tom a vydal se domů hledat fotoaparát. Jelikož byl Chass ve výběhu, Susan Toma neposlouchala. Jessica nad ní jen zakroutila hlavou a postupně odváděla všechny koně do výběhu, kromě Sabiny.
Tom se vrátil celkem brzy s digitálním fotoaparátem v ruce.
"Schovám se v nějakým boxe a vyfotím ho," řekl.
"Drž se," špitla Jessica.
"Vy dvě běžte do výběhu za koňma, kdyby vás viděl, nezačal by Sabinu mlátit," zašeptal Tom. Taky nebyl nadšený z toho, co musel udělat. Jessica i Susan se vydaly do výběhu. Byly tam dlouho, když konečně uviděly přicházet Waspera. Tom už byl připravený.
"Ty blbá skopová hlavo!" začal Wasper nadávat Sabině. Sabina se přikrčila v roxu svého boxu. Věděla, co ji teď čeká. Wasper si vytáhl bičík, který byl úplně omlácený.
"Tak ty mě budeš kopat? Jak jsi si to mohla dovolit? Jsem přece tvůj pán a můžu si s tebou dělat co chci! A ty mi v tom rozhodně bránit nebudeš!" křičel Wasper na Sabinu a vší silou ji práskl bičíkem. Sabina zoufale zařehtala. Cítila se provinile. Neměla svého pána kopat. Ale měla si to nechat líbit? Ne. Udělala správnou věc. Ovšem když ji Wasper znovu zasadil ránu, uvědomila si, že udělala chybu. Proč se vlastně narodila?
Tom všechno fotil. Jenže v tu chvíli, kdy Wasper udeřil Sabinu bičíkem do boku potřetí, začal Tomovi zvonit mobilní telefon. Wasper se nejdříve lekl. Potom mu ale došlo, že ve stáji je ještě někdo. Tom se přitiskl ke dveřím boxu. Mobil ale nepřestával zvonit, proto ho Wasper rychle našel.
"Ty prevíte!" vykřikl.
"Brý den," řekl Tom a vypnul mobil.
"Ztratil jsem tady mobil, tak jsem ho hledal," zalhal Tom. Wasper se zákeřně usmál.
"Tak mobil," řekl a napřáhl ruku s bičíkem. Tom naštěstí pohotově uskočil a utekl ze stáje.
"Alespoň udělám to, kvůli čemu jsem sem přišel!" řekl sám pro sebe Wasper a pomalu se blížil k Sabině.
"Alespoň zabiju tebe má drahá," řekl koni. Sabina se vydala svému pánovi vstříc, což Waspera velice překvapilo. Jeho tupý výraz se změnil v široký úsměv.
"Máš ty fotky?" ptala se dychtivě Jessica.
"Mám," řekl Tom. "Ale ten chlap není normální, začal mi zvonit mobil, on mě našel a málem mi taky jednu vrazil!" pokračoval vystrašeně.
"Že není normální víme už dlouho!" vykřikla Susan.
"Teď zavolám veterináře, ten nám bude věřit," řekl Tom. Ze stáje se ale ozval příšerný řev. Sabina měla Toma ráda a neodpustila Wasperovi, že ho chtěl taky uhodit. Chovala se k Wasperovi přátelsky, ale pak ho kousla. Děti se rozběhly do stáje. Jessica se ještě ohlédla, jestli je výběh dobře zavřený. Tenhle okamžik až moc připomínal ten, kdy Sabina Waspera kopla. Ten okamžik, kdy nezavřeli výběh a koně utekli. Když ale uviděla, že je všechno v pořádku, pokračovala do stáje. Wasper měl celou ruku od krve.
"Ty mrcho! Za tohle zaplatíš! I za to, že jsem kvůli tobě strávil dva měsíce ve špitále!!!" řval Wasper na ubohého koně. Napřáhl se a chtěl Sabinu uhodit. Ta se ale rozhodla, že už si to nenechá líbit. Vzepjala se a kopytem dopadla Wasperovi na nohu. Děti ji s údivem pozorovaly. Takhle ji neznaly. Wasper zakvílel bolestí a upadl. Ale ani to mu nestačilo. Nohu měl nejspíš úplně rozdrcenou, ale stejně se postavil. Dál koni nadával. To už ale děti nevnímaly. Tom zavolal veterináři, který slíbil, že zavolá policii a sanitku. Wasper si dětí nevšímal a výhružně zvedl bičík. Sabina nevěděla, jak se dál bránit, proto se přikrčila v rohu boxu.
"Ne," vykřikla Susan a rozběhla se k Wasperovi. Ten ale výhružně zvedl bičík nad ni. Susan zbaběle couvla. Wasper se otočil opět k Sabině. Nebezpečně se na ni díval. I přes hroznou bolest, kterou cítil v ruce a noze se usmál. Chtěl svoje dílo dokonat a všechno směřovalo k tomu, že se mu to podaří…9. KAPITOLA


Sabina dostala další dvě rány do břicha. Byla příšerně vystrašená. Susan se rozbrečela. Sabina věděla, že musí bojovat. Ale nedokázala to. Nedokázala ho znovu kopnout nebo kousnout. Krčila se v rohu svého boxu a nechala se mlátit. Ale po chvíli opět dostala na Waspera vztek a kopyto vystřelilo Wasperovým směrem. Bohužel kopla jen do dveří boxu. Wasper dveře otevřel.
"Tak jdi," řekl. Susan se to nezdálo. Klisna udělala pár kroků vpřed a Wasper rychle dveře zavřel. Měl v plánu jí přibouchnout nos! Naštěstí se mu to nepovedlo. Sabina se leknutím vzepjala. Wasper byl naštvaný, že mu jeho plán nevyšel. Stále se však nevzdával, otevřel dveře boxu a začal vystrašeného koně znovu bít. Konečně bylo slyšet slabé houkání sanitky a policie. Sabina splašeně pobíhala po malém prostoru boxu. Wasper se jí při tom snažil mlátit. Klisna byla zoufalá, proto přimáčkla Waspera ke stěně. V tu chvíli přijela sanitka a policie. Sabina se poplašeně přikrčila v rohu boxu - vtrhli tam totiž policisté.
"Podívejte, podívejte se, co mi ten bláznivý kůň provedl!" zaskuhral Wasper. "Půjde na jatka!"
"Tak na to urychleně zapomeňte. Mám tady fotky jako důkaz, že vám Sabina ublížila právem!" řekl Tom a s úsměvem zamával fotoaparátem. Na tohle už Wasper neměl co říct.
"Jak mě jen mohly doběhnout tři děti," zamumlal. Když Waspera policisté vedli k sanitce, Sabina se vzepjala radostí. Bohužel byla zesláblá a podlomily se jí nohy.
"Sabi, ne!" vykřikla Susan při pohledu na koně, který se skácel. Sabina se pokusila postavit, ale nepodařilo se jí to.
"Sabi, vydržela jsi to týrání víc jak rok, přece tě teď nepřemůže! Přišel sem proto, aby tě zabil, nesmíš mu udělat takovou radost!!!" řekla Susan. Sabina položila svou hlavu dívce do klína. Děti byly u klisny tak dlouho, dokud nepřišel veterinář.
"Bude v pořádku," řekl a Tom, Jessica a Susan propukli v nadšený smích.
"Proč se nemůže postavit?" zeptal se starostlivě Tom.
"Je jen zesláblá, dal jsem jí injekci proti bolesti," uklidnil veterinář Toma.
O měsíc později už byl Flash Dancer opět u sebe v boxe. Susan se o něj starala a Chasse už zvládala celkem dobře. Michel a Milton se našli. Skoro nic jim nebylo. Susan se rozhlédla po stáji. Zhluboka se nadechla. Tuto budovu milovala nejvíc na světě. Sabinu si koupila Susina matka. Černá klisna byla nádherně vyčištěná a hlavně spokojená. Susan jí teď mohla slíbit, že už se jí nikdy nic zlého nestane. Dřív jí to slibovala také, ale teď to věděla jistě. Pekelný příběh klisny Sabiny měl tedy šťastný konec.
---KONEC---


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Jak se vám příběh líbí???

Je super!! 64.7% (11)
Fajn... 17.6% (3)
Ujde 5.9% (1)
Nic moc 0% (0)
Fůj 5.9% (1)
Blééééééééé hnus!!!! 5.9% (1)

Komentáře

1 dolis dolis | Web | 30. ledna 2009 v 17:20 | Reagovat

ahoj mas rad/a simpsonovi pokud ano tak se zastav na mem blogu

PS : nemohl jsem najit clanek z reklamama

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama